30.06.2021

Forskning: Finländarna är mer lämpliga grannar än andra nordiska människor

Husqvarna kartlade nordiskt trädgårdsarbete. Finländarna är de mest harmoniska länderna i de nordiska länderna när det gäller grannskapsavtalet. Finländarna visar stort tålamod på sina gårdar, och majoriteten överlever med sina grannar utan några meningsskiljaktigheter.

Finländarna uppskattar grannöverenskommelsen och visar stor förståelse för att spendera tid på granngårdarna. Dessa frågor framgår av Husqvarnas nyligen genomförda Garden Harmony-undersökning, där 4220 nordiska trädgårdsägare från Danmark, Sverige, Norge och Finland ombads att beskriva sina attityder till grannar och grannskap. I Finland var det totala antalet svarande 1 055. "I ljuset av studien återspeglas finländskt trädgårdsbeteende i grunden i interaktionen som tar hänsyn till grannarna, vilket inkluderar en mer bekymmerslös attityd till små klagomål än andra nordiska människor", säger Nora Ylilammi, Husqvarnas marknadsföringsspecialist.

Finländarna visar förståelse och omtänksamhet

  • Så många som 64% av de finländska respondenterna har aldrig upplevt oenigheter om sin trädgård med sin granne. Så många som 66% av de finländska respondenterna säger att de bara använder bullriga maskiner under dagen, medan motsvarande siffra i Sverige, som har en nordisk svans i detta avseende, var 45%. Om en fest i trädgården äger rum på kvällen anser ungefär hälften sina grannar antingen mycket eller väldigt mycket. På samma sätt tar så många som 72% av föräldrarna som svarade på undersökningen sina grannar i åtanke åtminstone till viss del under sina barns gårdslekar.
  • när det gäller trädgårds- och grannskapsmärket visar folket i uoma en betydande förståelse för sina grannars handlingar. 70% av de svarande anser att det är oproblematiskt att klippa sin granne på kvällen. Detta skiljer sig tydligt från andra nordiska respondenter. Till exempel är bara hälften av danskarna villiga att tolerera klippning på kvällarna. Användningen av höga maskiner stör minst finnarna, liksom firandet av grannar i trädgården. Finland har också den största andelen (35%) av de svarande som inte irriteras av någonting i grannens trädgårdsbeteende. Om det finns meningsskiljaktigheter är de främst relaterade till grannens husdjur, vars buller eller att hantera i sin egen trädgård inte anses vara bra.
  • Beskrivning och forskningsrapport: https://kaikuhelsinki.kuvat.fi/i/8hfEryQcvXBGDzJs5U9WSj4CFbKuNPpY

Styrkorna är grannskapsharmoni och blygsamhet

  • Finsk livslängd karaktäriserar tydligt hur strängt man reagerar på grannens beteende och eventuella klagomål. Som ett nordiskt toppresultat tror hela 44% av de svarande att deras grannar aldrig hade uppfört sig för högt vid fel tidpunkt. När möjliga meningsskiljaktigheter uppstår riktar finländarna saken mindre ofta till sina grannar, även om samma sak händer igen. Med 61% är den främsta anledningen att man undviker grannrättsliga tvister, med andra skäl långt efter.
  • Ett annat exceptionellt inslag i Finland är att där värdet av en god granne ges ett speciellt värde någon annanstans i Norden, anses möjligheten till vänskap vara den viktigaste faktorn i Finland. Finländare är också mer villiga än sina kamrater att utvärdera sina medmänniskor som goda grannar överlag, även om perfektion inte är förvånad. På motsvarande sätt är ens eget bruk som granne villig att se mer kritiskt på andra; endast 10% av de finländska respondenterna anser sig vara sin drömgranne, vilket var klart den lägsta läsningen i Norden.
  • Ytterligare information: Nora Ylilammi, Husqvarna, +358 45 78842718, nora.ylilammi@husqvarnagroup.com Juho Toivonen, Kaiku Helsinki, +358 40 0753033, juho.toivonen@kaikuhelsinki.fi. Det.

Top news

1/

Husqvarnas första hybridfrontklippare på marknaden – effektiv, tyst och lågemission P 535HX

Husqvarnas nya P 535HX Hybrid-åkgräsklippare är en mycket effektiv, men ändå lågemission, kompakt och tyst arbetshäst för stora gräsmattor. Den första frontgräsklipparen på marknaden med den senaste hybridtekniken har ett betydligt mindre koldioxidavtryck än dieselutrustning. Det kan också drivas av enbart batteri, vilket också minskar buller. Hybridenheten kan också slutföra riktigt krävande uppgifter som skulle ha krävt en större flerkraftsskärare tidigare.

30.06.2021
Read more

Husqvarnas ständigt smartare och effektivare robotgräsklippare för små och medelstora gårdar

Både Husqvarna Automower 405X och Husqvarna Automower 415X innehåller den senaste tekniken, som smarttelefonkontroll, smarta hemanslutningar och GPS-assisterad navigering.

30.06.2021
Read more

Husqvarna Group välkomnar den nya säkerhetsstudien för robotgräsklippare

University of Oxford genomförde nyligen en studie om farorna med robotgräsklippare för igelkottar. Studien belyser signifikanta säkerhetsskillnader mellan robotgräsklippare. Husqvarna Groups robotgräsklippare klarade testet väl, eftersom de alla har lätta (3 g) knivar och andra säkerhetsfunktioner. Husqvarna Group välkomnar forskningen om detta ämne och ser fram emot Rasmussens nästa forskning.

30.06.2021
Read more

Forskning: Finländarna är mer lämpliga grannar än andra nordiska människor

Husqvarna kartlade nordiskt trädgårdsarbete. Finländarna är de mest harmoniska länderna i de nordiska länderna när det gäller grannskapsavtalet. Finländarna visar stort tålamod på sina gårdar, och majoriteten överlever med sina grannar utan några meningsskiljaktigheter.

30.06.2021
Read more